ĐĂNG KÝ

hoahoc247

Xuất bản 02-07-2019

THEO DÕI

[Hóa học 12] BG1 – LT VỀ ESTE ĐƠN CHỨC- P1: DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÝ ESTE

18 lượt thi
60 phút
40 câu hỏi

Lời giải chi tiết: 0 VND

Đặt mua hoặc dùng Combo để xem Giải chi tiết

ĐẶT MUA
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN